Aktuálně

 • SCREENING SLUCHU 5 LETECH …od 1.1.2019 jsou 5 leté děti posílány na tónovou audiometrii s cílem odhalit nepoznané sluchové vady. Seznam pracovišť je zde: – PRACOVIŠTĚ V PRAZE – SCREENING SLUCHU v 5 letech
 • OMLUVENKY nekončící příběh …z oficiálního webu PLDD – „www.detskyle­kar.cz“ : Vzhledem ke stále se opakujícím dotazům se opět vyjadřuji k této problematice.

Stále platí, že lékař (poskytovatel zdravotních služeb) nemá právními předpisy uloženu povinnost vystavovat žákům či studentům omluvenky, potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod. Tedy tuto činnost dělat nemusí. Jiná situace je u pacientů – zaměstnanců, kde zákon č.187/2006 Sb., výslovně ukládá povinnost zaměstnanci vystavit potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (žádné podobné ustanovení pro žáky či studenty neexistuje).
Mgr.Jakub Uher – SPLDD

 • Nové ceny výkonů za přímou úhradu …vzhledem k rostoucím nákladům jsme byli po 10 letech nuceni zvýšit ceny některých výkonů. Vše je uvedeno pod záložkou „informace“. Děkuji za pochopení.
 • Ordinační hodiny od 4.2.2019 …trochu jsme přizpůsobili rostoucímu počtu malých pacientů, chceme ještě více dbát na dělení nemocných a zdravých a proto Vás žádám o dodržování ordinační doby. Budeme mít i další telefonní kontakt v Dolních Počernicích, abychom byli dostupní na obou místech současně v době, kdy je to aktuální. Pacienti samozřejmě mohou navštěvovat obě ordinace jako dosud, ale předpokládáme, že budeme preferovat vždy tu bližší, pokud to bude možné. Podrobnosti jsem se snažil uvést v jednotlivých záložkách.
 • Ordinační doba původní – do konce ledna 2019
 • Ordinační doba od 4.2.2019
 • 1.2.2019 V PÁTEK bude ordinovat v Běchovicích MUDr.Nožičková …jelikož my oba nebudeme přítomni, tak nás zastoupí paní doktorka.
 • GRATULUJEME KE SLOŽENÍ ATESTACE …MUDr. Oldřich Páv dne 12.12.2018 udělal atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost. Za prokázané vědomosti dostal pochvalu zkušební komise.
 • Od 1.2.2019 plánujeme změny v ordinačních hodinách s přihlédnutím na zvýšené počty našich pacientů, prosím sledujte webové stránky.
 • Personální změny II od prosince nastoupila sesterská posila – Pavla Radinová.
 • Personální změny I – nový lékař od 1.10.2018 ordinuje místo MUDr.Nožičkové – MUDr. Oldřich Páv. Dosud se intenzivně připravoval ke složení atestace – 3 roky na klinice a poslední rok na akreditovaném pracovišti PLDD. Atestaci složil s pochvalou 12.12.2018. Pan doktor přebírá do konce roku ordinační dobu MUDr. Nožičkové + bude ordinovat i v pondělí v době vyhrazené pro nemocné. Věřím, že budete spokojeni. MUDr. Nožičková bude nadále provádět konzultace v Klokánku a slíbila pomoci v době dovolených. Moc jí děkujeme za její odbornou práci, lidskost a laskavost, kterou oplývá.
 • Upozornění – výskyt spalniček na území hl.m.Prahy …upozorňuji všechny rodiče, zejména neočkovaných dětí, že jsem obdrželi informaci o výskytu spalniček na území hl.m.Prahy. Apelujeme na rodiče odmítající očkování, aby se ještě jednou zamysleli nad správností svého rozhodnutí. Objevují se infekce, které jsme již desítky let považovali za eradikované!
 • Upozornění – očkování proti papilomavirům – ZMĚNA …Od 1. 1. 2018 pojišťovny hradí očkování proti papilomavirům i chlapcům za stejných podmínek jako u děvčat . Očkování je nutné zahájit mezi 13. a 14. rokem, jsou 2 dávky, za vakcínu Silgard se doplácí 300 Kč.
 • NOVÝ OČKOVACÍ KALENDÁŘ od 1. 1. 2018. Hexavakcína ve schematu 2+1 (HEXACIMA), pneumokoková vakcína 2+1 (SYNFLORIX bez doplatku, nebo PREVENAR 13 s doplatkem), Priorix 1. dávka se podává mezi 11. až 18. měsícem věku … přeočkování posunuto mezi 5–6. rokem věku.
 • OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM – aktuální informace. … k dispozici je vakcína BEXSERO a TRUMENBA (proti MEN B) a obě vakcíny proti ostatním serotypům (NIMENRIX a MENVEO). Kdo má zájem očkovat svoji ratolest proti této nebezpečné infekci, nechť se přihlásí v ordinaci.
 • Kontaktní email pro pacienty: alergologie-pediatrie@seznam.cz
 • Informace k přijímání nových pacientů na pediatrii. Z kapacitních důvodů i nadále přijímáme v roce 2018 nové pacienty pouze ze spádového regionu – Běchovice, Dolní Počernice, Hostavice, Jahodnice. Vyjjímkou jsou novorozenci – sourozenci našich stávajících pacientů a pacienti, kteří byli již registrováni a přestěhovali se. Smlouvu máme se všemi zdravotními pojišťovnami.
 • Nedostupnost vakcin. INFANRIX HIB, PEDIACEL, PRIORIX-TETRA.
 • Dostupnost alergenových vakcín STALORAL. Alergenová vakcína STALORAL 300 je zatím dostupná jen pro základní alergeny – pyl trav, břízy a roztoče. Změnou k lepšímu je podstatné zkrácení dodací lhůty.
 • PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ – STREPTEST. od 1. 2. 2016 máme možnost v Dolních Počernicích vyšetřit rychlý STREPTEST (vyšetření Streptokoka sk.A – tzv.spálový)
 • PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ – ANALÝZA MOČI. od 1. 1. 2013 máme možnost vyšetřit v ordinaci chemické parametry moči + močový sediment (vyšetření v minutách), nově máme k dispozici i klasický glukometr k analýze glykemie z kapky krve
 • PLUSOPTIX – objednání. Pokud máte zájem o vyšetření PLUSOPTIXem, jsme k dispozici vždy ve středu v Dolních Počernicích (7.00–10.30) nebo v pátek Běchovicích (7.00–10.00). Lépe je telefonicky se objednat a potvrdit si přítomnost vyšetřujícího lékaře a funkčnost přístroje)
 • CRP – vyšetření usnadní rozhodnutí, zda nasadit antibiotika nebo ne. z kapky krve, výsledek je ihned k dipozici. Úhrada je zajištěna zdravotními pojišťovnami.